Wat als we nu eens zouden bijdragen tot rauwe verhalen die goede compagnons kunnen zijn? (dit artikel is een vervolg op  ‘Lusten rauwe verhalen ons rauw?‘ : dat lees je dus best eerst)
We zetten op een rijtje waar rauwe verhalen over gaan:
 • Definitie. Je hebt een rauw verhaal wanneer:
  • gebeurtenissen, ervaringen en initiatieven
  • die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan
  • met elkaar gelinkt worden
  • volgens een thema of plot.
 •  Wat rauwe verhalen zoal kunnen:
  • Rauwe verhalen doen in toekomst
  • Rauwe verhalen doen in verleden
  • Rauwe verhalen doen in waarneming
  • Rauwe verhalen doen in verbeelding
  • Rauwe verhalen zetten aan tot handelen
  • Rauwe verhalen doen keihard in identiteit
  • Rauwe verhalen worden potent: ze winnen aan geloofwaardigheid, ze rekruteren volgers en gaan viraal
  • Rauwe verhalen verdrukken verhalen
  • Rauwe verhalen zijn goed of slecht gezelschap

Ditto wordt wakker. Hij voelt zich slecht. De dag weegt een ton. Gisteren zit nog in zijn kleren. Eergisteren. Hoe lang is dit al gaande? Ooit is het anders geweest. Dat weet hij. Ergens. Ergens ver. Het lijkt wel te horen tot een ander leven. Een ander mens. Hoe overleeft hij vandaag? Zal hij erin slagen om op te staan uit die verdomde sofa?

Photo WordPress

Photo WordPress

Hij denkt aan zijn zoon en zijn dochter. Zij verdienen beter. Hoeveel pijn doet dit besef. En Pettra. Met wat voor loser zit zij opgescheept. Ze zouden beter af zijn zonder hem. Zo voelt het. Zo is het. Het wordt toch niet beter. Gisteren heeft Kal hem een bezoekje gebracht. Een random bezoekje. Zogezegd. Ditto had door dat Kal al na 5 minuutjes weg wou. Dat snapt hij. Toch deed het pijn.

Pettra heeft het opgegeven hem te vragen om aan tafel te eten. Gisterenavond vroeg ze hem ook niet om mee naar bed te gaan…. Zijn dochter trekt zich terug op haar kamer. Pijn.
Is Ditto down? Is hij depri? Is het ernstig? Is hij psychisch ziek?
Ditto denkt zich te pletter.
Herinneringen en beelden dringen zich aan hem op.
Zijn lijf weegt zo zwaar.
Angst: altijd aanwezig.
Hopeloosheid is niet zomaar een gevoel of een gedachte. Het is een realiteit.
Deze ervaringen dringen zich op.
Ditto ervaart deze ervaringen als verbonden met elkaar.
narrative dots
Wat is het thema? Wat verbindt – voor Ditto – deze verschillende ervaringen en gebeurtenissen?
‘Hopeloze loser’
Het is een rauw verhaal: een thema, ervaringen die erbij passen in de loop van de tijd.
 • Rauwe verhalen doen in toekomst: Wat voor toekomst stippelt dit verhaal uit voor Ditto?
 • Rauwe verhalen doen in verleden: Welke herinneringen brengt het op de voorgrond? Welke ervaringen duwt het naar de achtergrond?
 • Rauwe verhalen doen in waarneming: Welke ervaringen brengt het op de voorgrond? Welke ervaringen duwt het naar de achtergrond?
 • Rauwe verhalen doen in verbeelding: Welke mogelijkheden laat het hem (niet) toe om zich te verbeelden?
 • Rauwe verhalen zetten aan tot handelen: Welke invloed op zijn doen en laten heeft het?
 • Rauwe verhalen doen keihard in identiteit: Wat voor identiteit boetseert het?
 • Rauwe verhalen kunnen erg potent worden wanneer ze aan geloofwaardigheid winnen & viraal gaan (erin slagen om volgers te rekruteren):
  • Wat doen de reacties van Pettra, de kinderen, de vrienden en de collega’s met het hopeloze-loser-verhaal? Welk effect hebben ze op de geloofwaardigheid ervan? En de nieuwe routines van het gezin? En de sofa? Wat doen die? Wie is ondertussen gerekruteerd tot het verhaal?
  • Hoe potent is het rauw verhaal op dit ogenblik al geworden? Wat zijn de reële effecten ervan? Versterkt het of verzwakt het de invloed van depressiviteit?Kan dit rauw verhaal een invloed hebben op leven en dood?
 • Rauwe verhalen verdrukken verhalen: Welke rauwe verhalen worden door dit verhaal verdrukt?
 • Rauwe verhalen zijn goed of slecht gezelschap: tja …

WAT ALS…

Wat als we Ditto zouden vragen naar een recent moment wanneer de ervaring van depressiviteit minder speelde?
Wat als we dan samen zouden onderzoeken:
 • waar dat misschien wel mee samen hing,
 • hoe dat moment tot stand kwam,
 • wat Ditto misschien gedaan heeft dat ertoe bijdroeg,
 • of er misschien iets speelde dat belangrijk is voor Ditto?
In dit gesprek zou Ditto verschillende gebeurtenissen, ervaringen en initiatieven in de loop van de tijd linken volgens een thema of plot. narrative dots
Thema of plot? Dat wat speelde, dat wat belangrijk is voor Ditto. Of zijn vermogen om iets te doen dat een verschil maakte.
Wat als we verder vragen zouden stellen met de focus op zijn vermogen om iets te doen dat een verschil maakte? Een ervaring van misschien iets te kunnen dat relevant is voor zijn leven?
Wat als we vragen zouden stellen naar andere voorbeelden van deze competentie?
En vragen naar ervaringen die bijgedragen hebben tot het tot stand komen van die competentie?
simpson feeling good
En vragen naar mensen die op een of andere manier bijgedragen hebben tot de ontwikkeling van die competentie?
Of naar hoe bepaalde andere mensen naar die competentie kijken? Wat zij erover zouden zeggen? Welk rauw verhaal zij er misschien over hebben?
Zodat meerdere ervaringen in de loop van de tijd met elkaar verbonden worden met die specifieke competentie als thema?
Een rauw verhaal met deze competentie als thema?
Wat voor effecten zou dit hebben?
 • Rauwe verhalen doen in toekomst: Welke scenario’s zou Ditto zich dan kunnen voorstellen (die hij zich voor dit stuk gesprek niet kon voorstellen)?
 • Rauwe verhalen doen in verleden: Welke herinneringen – recente en oudere – zouden opkomen die passen bij de competentie?
 • Rauwe verhalen doen in waarneming: Wat zou Ditto dan meer kunnen opmerken in de loop van de volgende dagen? Wat zou Ditto misschien opvallen waar hij anders aan voorbij zou gaan?
 • Rauwe verhalen doen in verbeelding: Welke ideeën kan Ditto nu makkelijker hebben?
 • Rauwe verhalen zetten aan tot handelen: Tot welke initiatieven voelt Ditto zich aangetrokken?
 • Rauwe verhalen doen keihard in identiteit:  Welke ervaring zou Ditto dan in de loop van deze verkenning krijgen van zichzelf?

WAT ALS…

Wat als we in het volgende gesprek zouden vragen naar ev nieuwe expressies van deze competentie? Naar kleine voorbeelden ervan. Bv naar stappen of stapjes of ideeën die met het bewustzijn van deze competentie gelinkt kunnen worden?
Wat als we Ditto’s partner Pettra hierbij zouden betrekken?
Wat als we hen allebei zouden vragen naar momenten dat het downe minder leek te spelen de voorbije dagen?
En we zouden deze ervaringen samen onderzoeken?
En nog meer gebeurtenissen, ervaringen en initiatieven geraken gelinkt met de vormen van kunnen en weten die een verschil maken in deze moeilijke tijd…
Ditto en Pettra hebben het over een beter moment toen Ditto hun dochter Emma aanbood om haar met de auto te voeren naar de sportschool.
‘Speelde hier iets dat belangrijk of kostbaar is voor jou, Ditto?’
the-simpsons-car_100332442_s
Wat als we dit samen met Ditto en Pettra zouden verkennen?
Wat als we dit zouden beschouwen als een thema en we Ditto en Pettra uitnodigen om andere gebeurtenissen, ervaringen en initiatieven op te halen die hier ook een expressie van zijn?
Een rauw verhaal met een ander thema dan ‘hopeloze-loser’ ontwikkelt zich. En het kan potenter worden.
 • Welke identiteitservaring zou dit wakker maken?
  • bij Ditto (over wie hij is, probeert te zijn en wat hem beweegt),
  • bij Ditto en Pettra over wat voor relatie en gezin ze willen zijn en proberen te zijn),
  • bij het hele gezin?
 • Welke scenario’s zou Ditto zich dan kunnen voorstellen (die hij zich voor dit gesprek niet kon voorstellen)?
 • Welke herinneringen – recente en oudere – zouden dan opkomen die passen bij deze belangrijke gerichtheid?
 • Wat zouden Ditto en Pettra dan scherper kunnen opmerken in de loop van de volgende dagen? Wat zou hen misschien opvallen waar ze anders aan voorbij zouden gegaan zijn?
 • Welke ideeën zouden nu bij Ditto en Pettra kunnen opkomen?
 • Welke initiatieven zouden nu aantrekkelijk en haalbaar aanvoelen?
 • Wat zou er gebeuren wanneer dit rauw verhaal aan geloofwaardigheid zou winnen en gedeeld zou worden door meerdere mensen? Wat zou dit doen met de invloed van het hopeloze-loser-verhaal?
 • Wat voor gezelschap zou dit verhaal zijn in de weg die dit gezin probeert te vinden?
Wat voor platform zou dit rauwe verhaal creëren: om te denken, te herinneren, te verbeelden, te weten, te handelen?
Op wat voor identiteitsgrond zou Ditto meer komen te staan? Op wat voor levensterrein?
En Pettra?
Laten we mensen helpen rauwe verhalen te vinden-creëren die goede levenscompagnons kunnen zijn.
Rauwe verhalen rond hun vormen van kunnen en weten.
Rauwe verhalen rond wat kostbaar is voor hen.
Rauwe verhalen rond belangrijke intenties en overtuigingen.
Rauwe verhalen rond hoop.
Rauwe verhalen die een platform kunnen vormen om vrijer te kunnen denken, ervaren, verbeelden – in de lijn van wat kostbaar is voor hen en in de lijn van belangrijke intenties.
Rauwe verhalen die een platform kunnen vormen om initiatieven te nemen die passen bij belangrijke intenties die mensen koesteren.
Rauwe verhalen met hun levenservaringen.
We kunnen verschillende dingen doen opdat deze rauwe verhalen potent kunnen worden. Gedeeld.
We kunnen zelf wat vrijheid vinden tov de standaard-verhalen uit de professionele psy-cultuur. De standaard-verhalen die ons met gemak rekruteren zodat we de levenservaringen van andere mensen in de standaard of het sjabloon gieten (‘dat is typisch voor …’).
Johan Van de Putte

 

Nieuwsbrief

Een mailtje na een nieuw artikel?

Schrijf je uit wanneer je wil. Powered by ConvertKit

Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website accepteer je het gebruik van cookies.  Meer info